Portal Racunovodja.com uporablja piškotke, da lahko z analizo obiska izboljšujemo storitev, za namene oglaševanja ter raziskave rabe spleta.
Prosimo vas, da nam prijazno dovolite, da na vaš računalnik naložimo piškotke za ta namen.

Se strinjam.         Ne strinjam se.         Želim izvedeti več.

Za študente

Obvestilo za uživalce družinskih pokojnin - študente dodiplomskih in podiplomskih študijskih programov (22.1.2015 15:13:54)
Novosti v zavarovanju za dijake in študente, ki opravljajo začasna in občasna dela (22.1.2015 11:54:11)
Uvedba novih vrst dohodka za izplačila študentom za začasno in občasno delo in ukinitev vrste dohodka 1506 (14.1.2015 12:19:11)

Več iz rubrike ...

Davki

Nov obrazec NF-VKRPotrdilo (Potrjevanje vezane knjige računov) - eDavki (27.1.2015 16:32:26)
Uradni list RS, št. 93/2014 z dne 22. 12. 2014: Pravilnik o spremembah Pravilnika o obračunu davka na finančne storitve (15.1.2015 15:57:51)
Uradni list RS, št. 93/2014 z dne 22. 12. 2014: Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev ter o načinu predložitve davčnemu organu (15.1.2015 15:55:45)

Več iz rubrike ...

 

Plače in delovna razmerja

Uradni list RS, št. 3/2015 z dne 16. 1. 2015: Količnik rasti cen prehrambnih izdelkov (Znesek regresa za prehrano med delom za obdobje januar–junij 2015) (21.1.2015 15:46:27)
Regres za letni dopust za leto 2015 - negospodarstvo (19.1.2015 12:31:32)
Spremembe na področju pokojninskega in invalidskega zavarovanja v letu 2015 (6.1.2015 15:46:04)

Več iz rubrike ...

Novičke

Seznam izdajateljev oziroma založnikov vezanih knjig računov (27.1.2015 15:48:08)
Vezane knjige izdanih računov je že možno kupiti (27.1.2015 12:43:49)
Uradni list RS, št. 90/2014 z dne 15. 12. 2014: Pravilnik o spremembi Pravilnika o dostavi podatkov za odmero dohodnine od dobička iz kapitala od odsvojitve vrednostnih papirjev in drugih deležev ter investicijskih kuponov (13.1.2015 14:55:52)

Več iz rubrike ...

 

Zaključni račun, letno poročilo, davčni obračun

Gospodarske družbe ter srednji in veliki podjetniki - predložitev letnih poročil za leto 2014 (23.1.2015 16:15:28)
Dr. Mateja Drobež Tomšič: Letni popis za leto 2014 (13.1.2015 13:56:06)
Nova različica programa Silvester Fineus 6.0.0.6 (4.3.2014 12:42:52)

Več iz rubrike ...

Dohodnina

Rok za oddajo vloge za uveljavljanje olajšave za vzdrževane družinske člane je 5. 2. 2015 (26.1.2015 15:59:54)
Obrazec Zahtevek za uveljavljanje davčnih olajšav za rezidente držav članic EU/EGP za leto 2014 (22.1.2015 15:06:33)
Obrazec Napoved za odmero dohodnine za leto 2014 (22.1.2015 15:05:02)

Več iz rubrike ...

 

Slovenski računovodski standardi

Uradni list RS, št. 20/2014 z dne 21. 3. 2014: Sklep o prenehanju uporabe Pojasnila 1 k SRS 10 (2006) – Rezervacije za odpravnine ob upokojitvi in jubilejne nagrade (29.4.2014 15:32:22)
Uradni list RS, št. 78/2012 z dne 15. 10. 2012: Enotni kotni okvir 2013 (22.10.2012 11:02:35)
Uradni list RS, št. 64/2012 z dne 24. 8. 2012: Spremembe Slovenskega računovodskega standarda 38 (2006) (28.8.2012 10:47:22)

Več iz rubrike ...

Računovodstvo, knjigovodstvo

Obvestilo o načinu vodenja poslovnih knjig za leto 2015 za samostojne podjetnike in ostale zasebnike (dvostavno ali enostavno knjigovodstvo) (12.12.2014 14:03:14)
Knjigovodstvo na kmetijah (3.1.2014 13:41:57)
Obvestilo o načinu vodenja poslovnih knjig za leto 2014 za samostojne podjetnike in ostale zasebnike (dvostavno ali enostavno knjigovodstvo) (17.12.2013 14:51:13)

Več iz rubrike ...

 

Ne spreglejte

Novosti na področju ureditve statusa v obveznem pokojninskem in invalidskem zavarovanju v skladu z ZMEPIZ-1A (22.1.2015 15:24:01)
Minister za finance je sprejel Pravilnik o vsebini, obliki in načinu potrjevanja vezane knjige računov, s katerim se podrobneje ureja izvajanje 31.a člena Zakona o davčnem postopku (13.1.2015 11:56:12)
Višina predpisane obrestne mere zamudnih obresti - 1. 1. 2015 - 30. 6. 2015 (2.1.2015 15:57:03)

Več iz rubrike ...

Besedila zakonov, pravilniki

Uradni list RS, št. 19/2014 z dne 17. 3. 2014: Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT-C) (28.3.2014 12:53:32)
Uradni list RS, št. 47/2013 z dne 31. 5. 2013: Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP-E) (6.6.2013 9:23:07)
Uradni list RS, št. 30/2013 z dne 12. 4. 2013: Zakon o spremembah in dopolnitvah Obrtnega zakona (ObrZ-E) (22.4.2013 13:25:40)

Več iz rubrike ...

 

Evro

Litva od 1. januarja 2015 v euroobmočju (3.11.2014 14:30:21)
Litva se bo 1. januarja 2015 pridružila euroobmočju in enotnemu mehanizmu nadzora (17.10.2014 14:59:05)
Druga serija evrobankovcev - serija "Evropa" - novi bankovec za 10 € (9.7.2014 14:19:54)

Več iz rubrike ...

Društva

Uradni list RS, št. 44/2014 z dne 17. 6. 2014: Sklep o objavi seznama upravičencev do donacij za leto 2014 (1.7.2014 16:10:12)
Društvo, evropska sredstva (10.3.2014 14:39:24)
Društva: Predložitev letnega poročila za leto 2013 (6.3.2014 15:07:55)

Več iz rubrike ...

 

Negospodarstvo, javni sektor

Uradni list RS, št. 3/2015 z dne 16. 1. 2015: Ugotovitveni sklep o višini regresa za prehrano med delom (od 1. januarja 2015 dalje) (21.1.2015 15:36:44)
Uradni list RS, št. 85/2014 z dne 28. 11. 2014: Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona za uravnoteženje javnih financ (ZUJF-B) (8.12.2014 14:15:12)
Javni sektor: Povračilo stroškov prevoza na delo in z dela – dopolnilno delo (24.10.2014 15:05:49)

Več iz rubrike ...

Mednarodne davčne novičke

OECD-jevo poročilo o davčnih oazah in finančnih centrih (9.4.2009 10:12:10)
Višine DDV stopenj v EU (9.4.2014 15:23:11)
Vloga davčnih posrednikov v davčnih postopkih (18.7.2008 14:36:20)

Več iz rubrike ...

 

DDV - Davek na dodano vrednost

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost (30.12.2014 14:44:52)
Uradni list RS, št. 86/2014 z dne 1. 12. 2014: Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1H) (8.12.2014 14:45:30)
Uradni list RS, št. 85/2014 z dne 28. 11. 2014: Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost (8.12.2014 14:18:08)

Več iz rubrike ...

Sodna praksa - DURS (davčni bilten)

Davčni bilten: Obračunavanje DDV po uvedbi evra (6.4.2008 14:51:26)
Davčni bilten: Popravek odbitka DDV (6.4.2008 14:50:56)
Davčni bilten: Vsebina izdanih dobropisov (6.4.2008 14:50:28)

Več iz rubrike ...

 

Sodna praksa - Upravno sodišče

Transformacija pogodbe o zaposlitvi za določen čas - sodna praksa (7.11.2014 14:19:13)
Uradni list RS, št. 29/2014 z dne 25. 4. 2014: Odločba o razveljavitvi dela besedila tretjega odstavka 90. člena, 9. točke 95. člena in šestega odstavka 98. člena Zakona o dohodnini (8.5.2014 13:42:39)
Pripis dobička kapitalskemu deležu družbenika v družbi z neomejeno odgovornostjo - sodba ustavnega sodišča 10. 4. 2014 (13.11.2014 10:17:16)

Več iz rubrike ...

Sodna praksa - Vrhovno sodišče in Ustavno sodišče

Podjemna pogodba - konkurenčna prepoved - konkurenčna klavzula (13.10.2014 14:22:20)
Uradni list RS, št. 58/2014 z dne 28. 7. 2014: Odločba o ugotovitvi, da je prvi odstavek v zvezi z drugim in tretjim odstavkom 11. člena Zakona o sodnih taksah v neskladju z Ustavo (28.8.2014 13:49:07)
Uradni list RS, št. 58/2014 z dne 28. 7. 2014: Odločba o razveljavitvi 1. točke prvega odstavka 258. člena Zakona o izvršbi in zavarovanju (28.8.2014 13:41:15)

Več iz rubrike ...

 

Inšpekcijski pregledi (davčni bilten)

Davčni bilten: Zavod zasebnega prava (6.4.2008 14:52:41)
Dejavnost prevozov in storitev (9.3.2008 21:45:54)
davčni bilten: Nepravilnosti, ugotovljene z inšpekcijskim nadzorom (9.3.2008 21:45:10)

Več iz rubrike ...

Razpisi

Javna dela 2015 - novo povabilo (5.12.2014 12:36:13)
Objavljen nov razpis za socialno vključevanje invalidov (16.9.2014 15:32:53)
Delovni preizkus za mlade - podaljšani roki (10.9.2014 14:56:24)

Več iz rubrike ...

 

E-seminarji

Vračilo dela trošarine za energente (9.1.2015 14:55:01)
Praktični napotki za eRačun od 1. 1. 2015 dalje - e-gradivo (26.11.2014 15:50:02)
Dopolnjeno gradivo Kmetijska dejavnost: obdavčitev in vodenje poslovnih knjig (2014) (24.10.2014 16:24:42)

Več iz rubrike ...

Mednarodni računovodski standardi

Mednarodni računovodski standard za mala in srednja podjetja (14.9.2009 10:35:50)
Predlog sprememb SRS (14.9.2009 10:50:28)
OPMSRP pojasnila: OPMSRP Pojasnilo 11 (9.3.2009 17:13:08)

Več iz rubrike ...

 

Kadrovski oglasi

Zaposlitveni oglas: Računovodja m/ž (17.11.2014 15:57:54)
Zaposlitveni oglas: Oglas ni več aktualen (19.11.2014 12:01:13)
Zaposlitveni oglas: Oglas ni več aktualen (19.11.2014 12:01:49)

Več iz rubrike ...

Koledarji obveznosti

Koledar poročanja - februar 2015 (27.1.2015 16:53:57)
Mag. Katja Blatnik: Koledar poročanja - januar 2015 (7.1.2015 13:12:20)
Mag. Katja Blatnik: Koledar poročanja v decembru 2014 (4.12.2014 15:42:39)

Več iz rubrike ...

 

Predlogi zakonov

Predlog Pravilnika o vsebini, obliki in načinu potrjevanja vezane knjige računov - 18. 12. 2014 (19.12.2014 16:32:32)
Predlog Pravilnika o osebnem dopolnilnem delu - 12. 11. 2014 (16.12.2014 13:41:16)
Predlog Pravilnika o določitvi olajšav in lestvice za odmero dohodnine za leto 2015 - 2. 12. 2014 (3.12.2014 15:34:15)

Več iz rubrike ...

Carina, intrastat, trošarine, uvoz in izvoz

Popis zalog cigaret na dan 15. 12. 2014 (9.12.2014 15:15:15)
Objavljena je kombinirana nomenklatura za leto 2015 (20.11.2014 15:24:54)
Popis zalog cigaret na dan 5. 10. 2014 (8.10.2014 13:54:22)

Več iz rubrike ...

 

Podjetništvo

Nasvet tedna: Izjava lastnika objekta ob registraciji s.p. ali d.o.o. (23.10.2014 15:12:44)
Mag. Katja Blatnik: Študent podjetnik – s. p. - Prispevki za socialno varnost (27.2.2014 16:02:33)
Mag. Katja Blatnik: Postopek registracije "študentskega s. p." (27.2.2014 16:04:19)

Več iz rubrike ...

Zakonodaja

Uradni list RS, št. 53/2014 z dne 15. 7. 2014: Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvršbi in zavarovanju (ZIZ-J) (20.8.2014 13:06:30)
Nova ureditev glede omejitev izvršbe (18.8.2014 13:26:51)
Uradni list RS, št. 46/2014 z dne 23. 6. 2014: Zakon o spremembah in dopolnitvi Zakona o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu (ZEPEP-B) (24.7.2014 14:58:26)

Več iz rubrike ...

 

Obvezni pobot

Sprememba pri obveznih pobotih v letu 2015 (19.1.2015 10:57:00)
Prijava neobstoječih obveznosti v ePOBOT AJPES – pojasnilo Ministrstva za finance (27.5.2013 11:02:56)
Prijavljanje obveznosti, ki ne obstajajo, v ePobot pri AJPES (23.4.2013 10:23:36)

Več iz rubrike ...

Statistični podatki

Uradni list RS, št. 85/2014 z dne 28. 11. 2014: Poročilo o gibanju plač za september 2014 (8.12.2014 14:28:11)
Uradni list RS, št. 85/2014 z dne 28. 11. 2014: Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, oktober 2014 (8.12.2014 14:24:24)
Uradni list RS, št. 80/2014 z dne 10. 11. 2014: Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za oktober 2014 (28.11.2014 13:45:58)

Več iz rubrike ...

 

Zakon za uravnoteženje javnih financ

Regres za prehrano med delom - javni uslužbenci - ZUJF (28.11.2012 15:11:13)
Pojasnilo glede nagrade za obvezno opravljanje prakse študentov in dijakov - ZUJF (12.11.2012 14:36:59)
Kilometrina za uporabo lastnega vozila v službene namene v državi - ZUJF (12.11.2012 14:29:17)

Več iz rubrike ...

Normiranci

Nasvet tedna: Pogoji za normirance v letu 2015 (za zavezance, ki že opravljajo dejavnost) (18.12.2014 15:08:56)
Vprašanja in odgovori v zvezi z opredelitvijo pogojev za ugotavljanje davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov – novela ZDDPO-2K (22.8.2014 13:45:40)
Vprašanja in odgovori v zvezi z opredelitvijo pogojev za ugotavljanje davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov – novela ZDoh-2N (22.8.2014 13:03:27)

Več iz rubrike ...

 

Nepremičnine

Nova ureditev izvršbe na nepremičnino, ki je obremenjena z zemljiškim dolgom (18.8.2014 13:15:15)
Razveljavljen Zakon o davku na nepremičnine (28.3.2014 14:16:43)
Ugotovitve in ukrepi vlade na področju davka na nepremičnine (27.2.2014 15:43:43)

Več iz rubrike ...

Kmetijstvo

Spremembe na področju vodenja Registra kmetijskih gospodarstev (RKG) (13.11.2014 15:17:08)
Novi izpisi iz registra kmetijskih gospodarstev - obvestilo nosilcem kmetijskih gospodarstev (13.11.2014 14:59:24)
Nova Uredba o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji (13.11.2014 11:37:43)

Več iz rubrike ...

 

eRačun

Pošiljanje eRačunov proračunskim uporabnikom prek Portala UJPeRačun (5.1.2015 14:20:56)
Mag. Tanja Urbanija: Za koga in zakaj eRačun? (27.11.2014 12:49:54)
Dostop do testne verzije portala UJPeRačun (24.11.2014 13:55:14)

Več iz rubrike ...

Osebno dopolnilno delo

Uradni list RS, št. 94/2014 z dne 24. 12. 2014: Seznam del, ki štejejo za osebno dopolnilno delo v letu 2015 (8.1.2015 15:25:42)
Uradni list RS, št. 94/2014 z dne 24. 12. 2014: Pravilnik o osebnem dopolnilnem delu (8.1.2015 15:10:26)
Osebno dopolnilno delo in vrednotnice - nova ureditev osebnega dopolnilnega dela (7.1.2015 15:07:00)

Več iz rubrike ...

 
Centralni tečaj: 1€ = 239,640 SIT