Portal Racunovodja.com uporablja piškotke, da lahko z analizo obiska izboljšujemo storitev, za namene oglaševanja ter raziskave rabe spleta.
Prosimo vas, da nam prijazno dovolite, da na vaš računalnik naložimo piškotke za ta namen.

Se strinjam.         Ne strinjam se.         Želim izvedeti več.

Za študente

Uradni list RS, št. 46/2014 z dne 23. 6. 2014: Zakon o spremembah Zakona o subvencioniranju študentske prehrane (ZSŠP-C) (24.7.2014 14:56:00)
Zoisove štipendije v šolskem/študijskem letu 2014/2015 (27.6.2014 13:49:57)
Osnova za plačilo prispevka za zdravstvo od nagrad dijakom in študentom za obvezno prakso (20.6.2014 15:32:55)

Več iz rubrike ...

Davki

Uradni list RS, št. 50/2014 z dne 4. 7. 2014: Zakon o spremembah Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2K) (28.7.2014 15:02:41)
Uradni list RS, št. 49/2014 z dne 30. 6. 2014: Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Združenih držav Amerike o izboljšanju spoštovanja davčnih predpisov na mednarodni ravni in izvajanju FATCA (BUSSDP) (25.7.2014 15:07:04)
Uradni list RS, št. 48/2014 z dne 27. 6. 2014: Odredba o določitvi datuma, od katerega je v postopkih izvršbe in zavarovanja mogoče vročanje po elektronski poti (24.7.2014 15:58:02)

Več iz rubrike ...

 

Plače in delovna razmerja

Plačevanje prispevkov za prostovoljne gasilce (24.7.2014 13:04:32)
Podatki za obračun plač za junij 2014 (24.7.2014 14:33:16)
Nadomestilo za uporabo lastnih sredstev zaposlenega (27.6.2014 12:37:47)

Več iz rubrike ...

Novičke

Vlada se je seznanila s skupnim poročilom o prostovoljstvu v Republiki Sloveniji za leto 2013 (25.7.2014 18:30:37)
Vlada o Poročilu o zaključku pogajanj z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja o ukrepih za zmanjšanje obsega sredstev za plače in druge stroške dela v javnem sektorju v letu 2015 (25.7.2014 18:29:57)
Vlada izdala Uredbo o določitvi upravnih zadev, v katerih lahko na prvi stopnji vodi postopek oziroma opravlja procesna dejanja uradna oseba FU s srednjo splošno ali strokovno izobrazbo (25.7.2014 18:29:00)

Več iz rubrike ...

 

Zaključni račun, letno poročilo, davčni obračun

Nova različica programa Silvester Fineus 6.0.0.6 (4.3.2014 12:42:52)
Nasvet tedna: Letno poročilo za leto 2013 (13.2.2014 13:05:45)
Dr. Mateja Drobež Tomšič: Letni popis za leto 2013 (13.2.2014 12:31:50)

Več iz rubrike ...

Dohodnina

Uradni list RS, št. 50/2014 z dne 4. 7. 2014: Zakon o spremembah Zakona o dohodnini (ZDoh-2N) (25.7.2014 15:18:03)
Zakon o spremembah Zakona o dohodnini – novela ZDoh-2N (14.7.2014 14:24:06)
Javni poziv za vložitev napovedi za odmero dohodnine za leto 2013 (1.7.2014 15:03:23)

Več iz rubrike ...

 

Slovenski računovodski standardi

Uradni list RS, št. 20/2014 z dne 21. 3. 2014: Sklep o prenehanju uporabe Pojasnila 1 k SRS 10 (2006) – Rezervacije za odpravnine ob upokojitvi in jubilejne nagrade (29.4.2014 15:32:22)
Uradni list RS, št. 78/2012 z dne 15. 10. 2012: Enotni kotni okvir 2013 (22.10.2012 11:02:35)
Uradni list RS, št. 64/2012 z dne 24. 8. 2012: Spremembe Slovenskega računovodskega standarda 38 (2006) (28.8.2012 10:47:22)

Več iz rubrike ...

Računovodstvo, knjigovodstvo

Knjigovodstvo na kmetijah (3.1.2014 13:41:57)
Obvestilo o načinu vodenja poslovnih knjig za leto 2014 za samostojne podjetnike in ostale zasebnike (dvostavno ali enostavno knjigovodstvo) (17.12.2013 14:51:13)
Uradni list L 182 , 29/06/2013 str. 0019 - 0076: Direktiva 2013/34/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o letnih računovodskih izkazih, konsolidiranih računovodskih izkazih in povezanih poročilih nekaterih vrst podjetij (9.10.2013 13:28:58)

Več iz rubrike ...

 

Ne spreglejte

Uradni list RS, št. 50/2014 z dne 4. 7. 2014: Višina predpisane obrestne mere zamudnih obresti (od 1. julija 2014 dalje) (25.7.2014 15:11:20)
Ustanovitev Finančne uprave Republike Slovenije in veljavnost pogodb (25.7.2014 14:28:35)
Višina predpisane obrestne mere zamudnih obresti (14.7.2014 11:16:50)

Več iz rubrike ...

Besedila zakonov, pravilniki

Uradni list RS, št. 19/2014 z dne 17. 3. 2014: Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT-C) (28.3.2014 12:53:32)
Uradni list RS, št. 47/2013 z dne 31. 5. 2013: Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP-E) (6.6.2013 9:23:07)
Uradni list RS, št. 30/2013 z dne 12. 4. 2013: Zakon o spremembah in dopolnitvah Obrtnega zakona (ObrZ-E) (22.4.2013 13:25:40)

Več iz rubrike ...

 

Evro

Druga serija evrobankovcev - serija "Evropa" - novi bankovec za 10 € (9.7.2014 14:19:54)
Eurosistem bo leta 2014 s podporo partnerskega programa uvedel novi bankovec za 10 € (2.12.2013 12:13:21)
SEPA - Single Euro Payments Area (12.9.2008 9:46:16)

Več iz rubrike ...

Društva

Uradni list RS, št. 44/2014 z dne 17. 6. 2014: Sklep o objavi seznama upravičencev do donacij za leto 2014 (1.7.2014 16:10:12)
Društvo, evropska sredstva (10.3.2014 14:39:24)
Društva: Predložitev letnega poročila za leto 2013 (6.3.2014 15:07:55)

Več iz rubrike ...

 

Negospodarstvo, javni sektor

Uradni list RS, št. 52/2014 z dne 11. 7. 2014: Ugotovitveni sklep o višini regresa za prehrano med delom (od 1. julija 2014 dalje) (25.7.2014 15:34:16)
Uradni list RS, št. 48/2014 z dne 27. 6. 2014: Uredba o finančnih zavarovanjih pri javnem naročanju (24.7.2014 15:55:57)
Priročnik za izvajanje novele Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ-C) (21.5.2014 10:29:44)

Več iz rubrike ...

Mednarodne davčne novičke

OECD-jevo poročilo o davčnih oazah in finančnih centrih (9.4.2009 10:12:10)
Višine DDV stopenj v EU (9.4.2014 15:23:11)
Vloga davčnih posrednikov v davčnih postopkih (18.7.2008 14:36:20)

Več iz rubrike ...

 

DDV - Davek na dodano vrednost

Novosti na področju DDV glede obdavčitve telekomunikacijskih storitev, storitev oddajanja in elektronskih storitev (14.7.2014 13:18:46)
Prodaja kreditnih terjatev, depozitov in DDV (9.7.2014 10:55:21)
Obračun DDV pri prodaji albumov za samolepilne sličice (3.6.2014 15:59:10)

Več iz rubrike ...

Sodna praksa - DURS (davčni bilten)

Davčni bilten: Obračunavanje DDV po uvedbi evra (6.4.2008 14:51:26)
Davčni bilten: Popravek odbitka DDV (6.4.2008 14:50:56)
Davčni bilten: Vsebina izdanih dobropisov (6.4.2008 14:50:28)

Več iz rubrike ...

 

Sodna praksa - Upravno sodišče

Uradni list RS, št. 29/2014 z dne 25. 4. 2014: Odločba o razveljavitvi dela besedila tretjega odstavka 90. člena, 9. točke 95. člena in šestega odstavka 98. člena Zakona o dohodnini (8.5.2014 13:42:39)
Pripis dobička kapitalskemu deležu družbenika v družbi z neomejeno odgovornostjo - sodba ustavnega sodišča 10. 4. 2014 (24.4.2014 16:04:41)
Prehrana, regres – akontacija dohodnine – prispevki za socialno varnost (13.12.2013 11:27:24)

Več iz rubrike ...

Sodna praksa - Vrhovno sodišče in Ustavno sodišče

Uradni list RS, št. 45/2014 z dne 20. 6. 2014: Odločba o razveljavitvi šestega odstavka 45. člena, četrtega odstavka 46. člena, drugega odstavka 138. člena ter drugega odstavka 150. člena Zakona o izvršbi in zavarovanju (24.7.2014 14:01:49)
Enoosebna d.o.o. - poslovodna oseba – status zavarovanca – samozaposlena oseba - podlaga za obvezno zavarovanje – obstoj delovnega razmerja – ničnost pogodbe o zaposlitvi (1.7.2011 10:01:49)
Enoosebna d.o.o. – poslovodna oseba – status zavarovanca – samozaposlena oseba – podlaga za obvezno zavarovanje – obstoj delovnega razmerja – ničnost pogodbe o zaposlitvi (1.7.2011 10:02:51)

Več iz rubrike ...

 

Inšpekcijski pregledi (davčni bilten)

Davčni bilten: Zavod zasebnega prava (6.4.2008 14:52:41)
Dejavnost prevozov in storitev (9.3.2008 21:45:54)
davčni bilten: Nepravilnosti, ugotovljene z inšpekcijskim nadzorom (9.3.2008 21:45:10)

Več iz rubrike ...

Razpisi

Javni razpis za izbiro ponudnikov subvencionirane študentske prehrane za leti 2015 in 2016 (28.7.2014 15:10:43)
Program »Delovna vključenost starejših oseb« za dodatne zaposlitve starejših iz vzhodne Slovenije (22.7.2014 12:54:53)
Javno povabilo Prvi izziv 2014 za zaposlitev 690 mladih brezposelnih iz vzhodne Slovenije (6.6.2014 12:41:21)

Več iz rubrike ...

 

E-seminarji

Vzorec: Pravilnik o preverjanju alkoholiziranosti in prisotnosti drugih psihoaktivnih substanc na delovnem mestu ter preverjanju zlorab odsotnosti z dela in povračila stroškov v zvezi z delom (23.7.2014 14:10:19)
Vzorec: Pravilnik o varovanju dostojanstva delavcev pri delu (15.7.2014 15:51:32)
Povračila stroškov in iREK obrazci v letu 2014 (6.6.2014 12:18:55)

Več iz rubrike ...

Mednarodni računovodski standardi

Mednarodni računovodski standard za mala in srednja podjetja (14.9.2009 10:35:50)
Predlog sprememb SRS (14.9.2009 10:50:28)
OPMSRP pojasnila: OPMSRP Pojasnilo 11 (9.3.2009 17:13:08)

Več iz rubrike ...

 

Kadrovski oglasi

Zaposlitveni oglas: Junior vodja projektov – Koordinator procesa licenciranja računovodij in revizorjev (m/ž) (4.7.2014 11:02:09)
Zaposlitveni oglas: Oglas ni več aktualen (4.7.2014 11:07:53)
Zaposlitveni oglas: Oglas ni več aktualen (14.12.2012 10:31:50)

Več iz rubrike ...

Koledarji obveznosti

Koledar poročanja v avgustu 2014 (27.7.2014 17:02:14)
Koledar poročanja v juliju 2014 (27.6.2014 16:27:33)
Koledar poročanja v juniju 2014 (17.6.2014 15:33:37)

Več iz rubrike ...

 

Predlogi zakonov

Državni zbor RS potrdil novelo zakona o izvršbi in zavarovanju (22.7.2014 12:58:00)
Državni zbor je potrdil povišanje praga za normirance na 100.000 eur (23.6.2014 14:27:40)
Vrednotnice za osebno dopolnilno delo (7.4.2014 15:12:51)

Več iz rubrike ...

Carina, intrastat, trošarine, uvoz in izvoz

Popis cigaret na dan 4. 6. 2014 (11.6.2014 16:42:54)
Popis cigaret na dan 29. 5. 2014 (11.6.2014 16:39:22)
Novosti pri carinjenju poštnih pošiljk (9.6.2014 14:30:33)

Več iz rubrike ...

 

Podjetništvo

Mag. Katja Blatnik: Študent podjetnik – s. p. - Prispevki za socialno varnost (27.2.2014 16:02:33)
Mag. Katja Blatnik: Postopek registracije "študentskega s. p." (27.2.2014 16:04:19)
Mag. Katja Blatnik: Študent podjetnik – s. p. - Uvodnik (27.2.2014 16:07:44)

Več iz rubrike ...

Zakonodaja

Uradni list RS, št. 46/2014 z dne 23. 6. 2014: Zakon o spremembah in dopolnitvi Zakona o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu (ZEPEP-B) (24.7.2014 14:58:26)
Uradni list RS, št. 45/2014 z dne 20. 6. 2014: Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o določitvi dejavnosti socialnega podjetništva (24.7.2014 13:49:36)
Novosti na področju izvršb in izplačilnih prepovedi, ki jih prinaša Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvršbi in zavarovanju (22.7.2014 15:55:47)

Več iz rubrike ...

 

Obvezni pobot

Prijava neobstoječih obveznosti v ePOBOT AJPES – pojasnilo Ministrstva za finance (27.5.2013 11:02:56)
Prijavljanje obveznosti, ki ne obstajajo, v ePobot pri AJPES (23.4.2013 10:23:36)
Novi Zakon o preprečevanju zamud pri plačilih (ZPreZP-1) (21.8.2012 11:27:23)

Več iz rubrike ...

Statistični podatki

Uradni list RS, št. 54/2014 z dne 18. 7. 2014: Količnik rasti cen prehrambnih izdelkov (Znesek regresa za prehrano med delom za obdobje julij–december 2014) (25.7.2014 15:30:17)
Uradni list RS, št. 51/2014 z dne 7. 7. 2014: Poročilo o gibanju plač za april 2014 (25.7.2014 15:27:26)
Uradni list RS, št. 51/2014 z dne 7. 7. 2014: Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, maj 2014 (25.7.2014 15:24:32)

Več iz rubrike ...

 

Zakon za uravnoteženje javnih financ

Regres za prehrano med delom - javni uslužbenci - ZUJF (28.11.2012 15:11:13)
Pojasnilo glede nagrade za obvezno opravljanje prakse študentov in dijakov - ZUJF (12.11.2012 14:36:59)
Kilometrina za uporabo lastnega vozila v službene namene v državi - ZUJF (12.11.2012 14:29:17)

Več iz rubrike ...

Normiranci

Normiranci 2015 (28.7.2014 15:03:03)
Normiranci v letu 2014 (20.3.2014 14:21:59)
Nasvet tedna: Normiranci v letu 2014 - vodenje evidenc (20.3.2014 14:26:39)

Več iz rubrike ...

 

Nepremičnine

Razveljavljen Zakon o davku na nepremičnine (28.3.2014 14:16:43)
Ugotovitve in ukrepi vlade na področju davka na nepremičnine (27.2.2014 15:43:43)
Nepremičninski davek - popravek davčne stopnje pri rezidenčni nepremičini (18.2.2014 14:32:06)

Več iz rubrike ...

Kmetijstvo

Kmetje in izdajanje računov, potni nalogi (5.6.2014 11:12:05)
Določitev zavarovalne osnove za kmete – v letu 2014 (5.6.2014 10:08:53)
Kmetje in nov način ugotavljanja dohodka iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti (5.6.2014 10:07:18)

Več iz rubrike ...

 

eRačun

eRačun - Pogosto zastavljena vprašanja (8.7.2014 12:54:36)
Zgibanka eRačun za proračunske uporabnike (8.7.2014 12:56:31)
eRačuni od 1. 1. 2015 dalje (8.7.2014 12:54:52)

Več iz rubrike ...

 
Pošlji prijatelju!
Vaš elektronski naslov:

Prijateljev elektronski naslov:

Vaše ime:

Sporočilo:


Centralni tečaj: 1€ = 239,640 SIT